FITNESS TRAINING GLOBAL có cơ cấu nhân sự rất đặc biệt: Công ty không có các tầng quản lý, chỉ có người sáng lập và các nhóm tự quản.Các thành viên có quyền tự quyết định dựa trên một quy trình tham vấn mà không cần phê duyệt bởi người sáng lập. Các nhóm tự quản có khả năngtự hoạt động độc lập như những Startup nhỏ, có đầy đủ các vai trò chính. Các thành viên trong nhóm có thể chuyển từ nhóm này sang nhóm khác sao cho các thành viên đều được làm việc với những người phù hợp nhất. Dưới đây là danh sách các nhân sự chính thức đang làm việc tại FITNESS TRAINING GLOBAL:

Member

(Founder)

Member

(Founder)

Member

(Founder)

Member

(Founder)

Member

(Founder)

Member

(Founder)

Member

(Founder)

Member

(Founder)

Member

(Founder)

Member

(Founder)

Member

(Founder)

Member

(Founder)